Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ